Friday, September 26, 2008

Hari Ini Hari al-Quds Sedunia

Setiap hari Jumaat terakhir bulan Ramadhan telah diisytiharkan oleh al-marhum Imam Khomeini sebagai 'Hari Al- Quds' iaitu hari pembebasan Palestin dan Masjid al -Aqsa. Khomeini, pendiri Republik Islam Iran,dalam sebuah pesan beliau yang amat penting pada tahun 1980, menyebut Hari al-Quds Antarabangsa, sebagai “Hari pembaharuan kehidupan Islam” .
No comments: