Thursday, September 23, 2010

Wednesday, September 8, 2010

Program Ceramah

Sekitar Ramadan

Menghadiri Munaqasayah Ucaptama Ketua Pemuda PAS Pusat di
Serdang, Kedah

Pemuda Kawasan bertuga s di Majlis Iftar PAS Kawasan